Instalar RUFFLE

desde

Crome Web Store

1a) Fer servir el navegador Coogle Chrome

1b) Cerca a la WEB:

Chrome Web Store

 

2) Escriu "RUFFLE"

 

3) S elecciona l'extensió RUFFLE

 

4) Fes clic a "Añadir a Chrome"

 

4) Fes clic a "Añadir extensión"

Observació - La 1ª vegada pot ser necessari netejar la caché del navegador (historial)